Şirketimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Teknoparkı Zeytin Binasında 3 Ekim 2014 tarihinde dört öğretim üyesinin ortaklığı ile kuruldu. Şirketin temel yaklaşımı sağlık alanında eksikliği hissedilen alanlarda gelişmelere katkıda bulunmaktır. Temel olarak teknolojik ürün geliştirme amacı ile kurulmuştur.


Misyon

Sağlık alanında ülkemize katma değer kazandırmak amacıyla;

 1. YAZILIM

  1. Hastane yönetim ve hasta izlem sistemleri,

  2. Laboratuvar deney ve klinik araştırma olgu izlem sistemleri,

  3. Klinik hasta veri tabanları,

  4. Durum ve işleyiş gereksinimlerini karşılayacak esnek modülasyonlu yazılımları geliştirmek,

  5. Hasta yönetim sistemleri üzerinde mobil yazılımlar ile durum takibini kolaylaştırmak

 2. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME

  1. Yeni tıbbi sarf malzemesi olacak teknolojik ürün geliştirmek

  2. Var olan ürünlerin daha kullanışlı ve ülkemizde üretilebilecek maliyeti düşük modellerini geliştirmek.

  3. Var olan ilaçların yeni formlarının uygun endikasyonlarda kullanımını sağlayacak yeniden konumlandırma faz öncesi veya klinik araştırmalarını yürütmek.

  4. Laboratuvar malzemlerini geliştirmek

  5. Araştırma ve geliştirmesi yapılan konuları ticarileştirmek, yurtiçi ve yurtdışı satışlarının yapılmasını sağlamak.

 3. MÜHENDİSLİK

  1. Her Türlü mühendislik proje ve uygulamalarını yapmak

  2. Her türlü mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek

  3. Plan proje teknik hesaplar konularında danışmanlık yapmak

  4. Etüt, araştırma ve fizibilite projeleri yapmak

  5. Teknik bilgi desteği ve teknik eğitim hizmetleri vermek

  6. Laboratuvar inşaatı ve yeni bilgi ve geliştirme projelerine desteklemek.

 4. SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ

  1. Sağlık alanında çevre dostu çözümlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

  2. Bitki kaynaklı moleküllerin klinik öncesi çalışmalarını yapmak.

  3. Yurtiçi ve dışı ilaç endüstrisinin deney ve klinik araştırmalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak ve bu araştırmaları yürütmek.

  4. Hastalıkların tedavisinde kullanılacak yeni tıbbi cihazların geliştirilmesi.

  5. Yüksek teknoloji gerektiren tedavi amacı ile kullanılabilecek tıbbi ürünlerin geliştirilmesi.

 5. EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Her aşamada yurt içi ve yurt dışı eğitim gören öğrencilere eğitim danışmanlığı yapmak. Eğitimin geliştirilmesi konusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Araştırma ve geliştirme alanında sanayi ve bilim insanı birlikteliğini geliştirecek bir ortam sağlamak veya aracı olmak.

 

Vizyon

Sağlık teknoparkı faaliyet alanları kapsamında yüksek teknolojili ve katma değerli olan ürünlerin geliştirilebilmesi için akademisyen ve sanayinin bir araya gelmesini sağlamak. Bu birlikteliğin sürdürülebilmesi için var olan desteklere başvurmak ve geliştirilen teknolojik ürünlerin destek kapsamında ticarileştirilmesine katkıda bulunmaktır.

 

Değerlerimiz

Açıklık

Yaratıcı

Paylaşımcı

Çıktı ve sonuç odaklı

Tüm tarafların memnun olan süreçlerin yürütülmesi.

Top